22.2.2019

VOB Kustannuksen palvelukuvaus ja tietosuoja

VOB Kustannus on palvelu sekä digikirjojen että painettujen kirjojen julkaisemiseen sekä ostamiseen. Digikirjat ovat VOB tai PDF-muodossa. Palvelussa voi selata kirjavalikoimaa eri kategorioiden perusteella, lukea kirjojen esittelyjä ja muiden käyttäjien arvosteluja. Digikirjoja voi lukea suoraan internet-selaimella tietokoneella, tablet-laitteella tai älypuhelimella.

Kirjojen ostaminen 

Kirjoja voi ostaa käyttämällä palvelua internet-selaimella joko tietokoneella, tablet-laitteella tai älypuhelimella.

Kaupassa ovat käytössä Suomessa asuville asiakkaillemme seuraavien pankkien verkkomaksut: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki. Hyväksymme tällä hetkellä vain euroja.

VOB Kustannuksella ei ole pääsyä korttitietoihin eikä maksukortin numeroa tai muita tietoja tallenneta missään vaiheessa kokonaisuudessaan järjestelmiimme.

Yleistä

VOB Kustannuksen palvelun erityisehdot

1. Yleistä

Niiltä osin kuin näissä erityisehdoissa ei ole toisin sovittu sovelletaan yleisiä sopimusehtoja kuluttajille.

2. Palvelu

2.1 Sisältöjen ostaminen ja myyntiehdot

Palvelun kautta Asiakas voi ostaa yksittäisiä digikirjoja ja painettuja kirjoja  ja muuta aineistoa Palvelussa olevan valikoiman mukaisesti. Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat ilmoitetaan tuotteissa. Hintaan lisätään toimitusmaksut. Toimitusmaksu riippuu tuotteiden määrästä sekä ulkomaille lähetettäessä Asiakkaan sijainnista. Kirjat lähetetään joko Postin kirjeinä tai pikkupaketteina kakkospostissa. Toimitusmaksu näytetään tilattaessa.

Digikirjoihin asiakas saa tunnukset heti ostamistapahtuman jälkeen antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan käyttäessä digikirjoja erilaisilla laitteilla, Asiakkaalle voi tulla lisäksi erilaisia datasiirto yms. maksuja Asiakkaan liittymä- ja muiden sopimusten mukaisesti. Näistä maksuista vastaa Asiakas.

Tavaroiden tilaamiseksi Asiakkaan on lisättävä haluamansa tuotteet ostoskoriin. Tilauslomakkeessa on täytettävä vaadittavat tietokentät ja sen jälkeen edetään maksamaan tavarat pankkilinkillä. Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun määrä on maksettu verkkokaupan tililtä. Jos tilattuja tavaroita ei voida toimittaa tavaran loppumisen tai muun syyn vuoksi, ilmoitetaan Asiakkaalle mahdollisimman pian siitä ja palautetaan maksetut rahat, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.

2.2 Sisältöjen palauttaminen

Painettujen kirjojen palautusaika on 2 viikkoa. Asiakas vastaa itse postimaksuista palautuksen yhteydessä ellei palautuksen syy ole se, että palautettava asia ei vastaa tilattua (esim. väärä tai viallinen asia). Tuotteen on oltava koskematon, jotta sen voi palauttaa. Riittää, kun Asiakas postittaa tuotteen ja ilmoittaa palautuksesta meilillä osoitteeseen: seijavirva@vob.fi. Jos tavarat on vääriä tai viallisia eikä niitä voida korjata tai vaihtaa, palauttaa verkkokauppa ostajalle kaikki myyntisopimukseen liittyvät maksut.

Asiakkaalla ole peruutus- tai palautusoikeutta digitaalisille sisällöille, kuten yksittäisille kirjoille, koska sisällöt ovat digitaalisia tiedostoja, jotka Asiakas saa käyttöönsä heti ostotapahtuman jälkeen.

2.3 Sisällöt

Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelusta ostamaansa sisältöä yksityisessä käytössä tekijänoikeuslain mukaisesti. Suurin osa Palvelun valikoimaan kuuluvista digikirjoista on ostettavissa maantieteellisesti rajoittamattomasti. Jotkin Palvelun valikoimiin kuuluvista kirjoista saattavat kuitenkin olla sisältö- ja jakelusopimusten mukaisten maantieteellisten rajoitusten alaisia. Tällaisia rajoituksia sisältävät erityisesti vieraskieliset kirjat sekä jotkut videot osana digikirjoja. Näiden rajoitusten alaiset kirjat on tarkoitettu pääsääntöisesti Suomen markkinoille ja henkilöille, jotka asuvat Suomessa.

Kun sisällöt on toimitettu Asiakkaalle, vastaa Asiakas sisältöjen säilyttämisestä. 

3. VOB Kustannuksen oikeudet ja velvollisuudet

VOB Kustannuksella on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä muuttaa Palvelun sisältöä ja tuotteita tai poistaa osia niistä ilmoituksetta. Myynnistä poistettujen sisältöjen osalta uudelleenlatausmahdollisuutta ei välttämättä ole tarjolla.

VOB Kustannuksen vastuu ei ulotu koskaan kolmannen osapuolen toimintaan tai kolmannen osapuolen tietoliikenneverkon tai muiden toiminnallisten osien toimintaan sekä niiden mahdollisiin vaikutuksiin Palvelun toimivuuteen. VOB Kustannus ei vastaa asiakkaan käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta Palveluun. 

VOB Kustannus vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Asiakkaalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Se ei missään tilanteessa vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista eikä myöskään vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä, maksuttomista Palveluista, asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista tai vähäisistä vioista tai puutteista.

4. Immateriaalioikeudet ja suojaukset

Palvelun, siihen liittyvien ohjelmistojen, tuotteiden ja sisältöjen tekijänoikeudet samoin kuin muut immateriaalioikeudet kuuluvat VOB Kustannukselle ja/tai kolmansille osapuolille.

Palvelut ja sisällöt on tarkoitettu Asiakkaan yksityiseen käyttöön eikä niitä saa kokonaan tai osittainkaan esittää julkisesti, käyttää ansiotoimintaan tai jakaa kolmansille osapuolille. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida, jälleen lähettää, esittää tai käyttää sisältöä tai Palveluita kuin sopimuksen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Palvelun sisältämien ohjelmistojen ja käyttöliittyminen jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty.

5. Asiakkaan vastuu palveluun kuuluvista tunnuksista

Asiakkaan vastuu Palveluun kuuluvista tunnuksista ja salasanoista alkaa niiden vastaanottamisen yhteydessä. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

6. Tietosuoja

VOB Kustannus rekisteröi tiedot, jotka Asiakas ilmoittaa itsestään ostamisen yhteydessä (mukaan lukien nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite sekä tiedot tilatuista palveluista. Tietoja voidaan käyttää vain tilauksen käsittelyyn ja tavaran lähettämiseen ostajalle. Verkkokauppa lähettää henkilötietoja Postille toimitettavaksi kohteen mukaan sekä myös Maksekeskus AS:lle maksujen käsittelyä varten.

Verkkokauppa lähettää uutiskirjeitä ja tarjoaa ostajan sähköpostiosoitteeseen vain, jos tätä tarkoitusta varten ostaja on ilmaissut haluavansa kirjoittaa sähköpostiosoitteen sivustolle ja ilmoittanut siinä haluavat vastaanottaa suoramainontailmoituksia. Ostaja voi milloin tahansa luopua sähköpostiin lähetetyistä tarjouksista ja uutiskirjeistä ilmoittamalla siitä sähköpostitse tai noudattamalla tarjouksia sisältävän sähköpostin ohjeita.
Yrityksen asiakasrekisteristä vastaa Seija Hirstiö, seija@vob.fi

7.  Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttö

Palvelun sisällön käytön helpottamiseksi, nopeuttamiseksi ja seuraamiseksi Asiakkaan tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (“cookies”) tai Asiakkaan käyttöönottaman sovelluksen osana voi olla jokin muu vastaava tekniikka. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään: esimerkiksi miltä sivulta Asiakas on siirtynyt Palveluun, milloin ja mitä www-sivujamme Asiakas on selannut, mitä selainta Asiakas käyttää, mikä on Asiakkaan näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on Asiakaan tietokoneen IP-osoite eli mistä Internet -osoitteesta Asiakkaan lähettämät tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Nämä eivät vahingoita Asiakkaan tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on auttaa analysoitaessa Palvelua mahdollisten parannuskohteiden havaitsemiseksi ja kehitettäessä Palvelua entistä paremmaksi. Lisäksi Palvelun tuottaja sekä yhteistyökumppanit voivat hyödyntää evästeitä ja vastaavia tekniikoita Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa. Palvelun tuottaja ja sen yhteistyökumppanit voivat käyttää evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kerättyä tietoa myös Asiakkaan kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen.

Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.

8. Muut ehdot

VOB Kustannus lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai asiakkaan  ilmoittamaan matkaviestinliittymänumeroon.

Sopimukseen ja Palvelun käyttämiseen sovelletaan Suomen lakia, siitä riippumatta, mistä maasta käsin Palvelua käytetään.

VOB Kustannus / Heartwaves Design
Y-tunnus 1776469-9
Heikinlaaksontie 1 a D 31
00760 HELSINKI, FIN
Puhelin +358443356715

Kustantamiseen liittyvät asiat: seijavirva@vob.fi
Tekninen tuki: jukka.turunen@vob.fi
www.vob.fi